Brytningsfeil
BRYTNINGSFEIL
Langsynthet eller overlangsynthet
- Korrigeres med pluss-styrke.
- Et langsynt øye er for kort i forhold til hornhinnens krumning/brytning.

Ved å stramme fokuseringsmuskelen, kan et ungt, ukorrigert øye likevel kompensere for en lav eller moderat grad av langsynthet, slik at en likevel ser skarpt. Dette vil øyet gjøre automatisk, fordi klart syn alltid etterstrebes. Den ekstra belastningen dette skaper for øyets fokuseringsapparat, kan gi følgende symptomer:

 • Hodepine
 • Smerter inni øyet (overbelastning av musklene)
 • Stikking/svie i øyet
 • Tidvis uklart syn

Problemene er gjerne størst i forbindelse med lesing/arbeid ved dataskjerm/annet detaljarbeid på nært hold.

Unge med lavgradig langsynthet trenger ikke nødvendigvis briller – dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behovet øker imidlertid med alderen, og styres blant annet også av hvilke synsoppgaver øynene har.

Nærsynthet

 • Korrigeres med minus-styrke.
 • Et nærsynt øye er for langt i forhold til hornhinnens krumning/brytning.


Øyet har ingen mulighet til å kompensere for nærsynthet (i motsetning til ved langsynthet), og vil ukorrigert alltid se mer eller mindre uklart på langt hold (avhengig av grad av nærsynthet).

Ved å myse (smalne åpningen mellom øyelokkene) vil bildet en ser bli noe skarpere. En ukorrigert nærsynt person vil derfor, bevisst eller ubevisst, som regel myse ved syn på langt hold. Til gjengjeld ser den nærsynte oftest godt på nært hold, og mange kan problemfritt lese eller utføre annet nærarbeid uten briller.

Vanlige symptomer er:

 • Tåkesyn på avstand, klarere eller klart syn på nær
 • Mysing
 • Leamus (ufrivillig muskelvibrering) i øyelokkene
 • (Sjeldnere): hodepine


Skjeve hornhinner (astigmatisme)
- Korrigeres med en såkalt ”sylinder”, med minus- eller pluss-styrke.

Ofte har øyets hornhinne, linse eller netthinne en asymmetrisk krumning, noe som gir øyet forskjellig grad av synsfeil i forskjellige akseretninger. For eksempel kan et øye være nærsynt med styrke –1,00D i horisontallinjen, og nærsynt med –2,00D i vertikallinjen. Fenomenet heter astigmatisme, og kalles populært ”skjev hornhinne”.

Et astigmatisk øye kan ikke fokusere skarpt uten at denne skjevheten er rettet opp i et brilleglass eller en kontaktlinse.

Grad av astigmatisme angis som forskjell mellom svakeste og sterkeste aksestyrke (i eksempelet over blir forskjellen (-2,00) – (-1,00) = -1,00).

Symptomer kan være:

 • Tåkesyn
 • Linjer i enkelte retninger er klarere enn i andre retninger
 • Hodepine

Alderslangsynthet (presbyopi)
Øyets fokuseringsapparat mister gradvis sin fleksibilitet gjennom hele livet, som en følge av at øyelinsen vokser. Dette gjør at øynene etter hvert mister sin evne til å fokusere på forskjellige avstander, og det blir da problematisk å lese/fokusere på nært hold. Avhengig av annen brytningsfeil vil de aller fleste merke de første symptomene i en alder av 38-44 år.

Vanlige symptomer er:

 • "Lange armer" ved lesing
 • Trøtte og slitne øyne
 • Uklart syn ved vanlig lesing/håndarbeid
 • Hodepine
 • Smerter inni øyet
 • Stikking/svie i øynene
 • Trenger mye lys ved lesing
 • Trøtt/sliten ved dataskjerm

Alderslangsynthet korrigeres med brillestyrke som ligger i pluss-retning i forhold evt. avstandsbrille. Dette kan ordnes med en egen lesebrille (som da kun vil fungere på nært hold), eller en progressiv (evt. bifokal/trifokal) brille – som kan brukes både ved syn på avstand og nær. Kan i noen tilfeller også korrigeres med kontaktlinser.

Brillestyrken som trengs for lesing/syn på nært hold, vil hos de fleste øke gradvis for aldersgruppen 40-55 år, og vil deretter ofte stabilisere seg. Før stabilisering vil det være behov for styrkeøkning i brillene med 2 til 4 års mellomrom.

Synsundersøkelsen  | Linsetilpasning  | Brytningsfeil & symptomer  | Øyebunnsundersøkelse
Besøksadresse: Johnstonsgt. 3 - 4514 Mandal  |  Telefon: 38 26 69 69  |  Faks: 38 26 69 70  |  E-post:
E-Post til Mandal Optikk